istader_logo1.png

/ LANGUAGE

 

/ HAKKIMIZDA

/ biz kimiz

İSTDER İstanbul Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Derneği

12.12.2019 tarihinde Türkiye’de ve dünyada siyasal bilgiler ve toplum
bilimleri
başta olmak üzere toplum hayatını ilgilendiren ve toplum hayatına etki eden alanlarda araştırma yapmak, araştırma sonuçlarını yazılı, görsel, işitsel yollarla yaymak, projeler geliştirmek ve uygulamak amacı ile kurulmuş olup yurtiçi ve yurtdışında siyasal ve toplumsal alanlarda politika üretmek, sivil toplumun gelişimine katkıda bulunmak, bu gelişimin siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel, teknolojik, hukuki, iletişimsel, sanatsal, endüstriyel vb. boyutları konusunda bilimsel araştırma yapmak ve ilgili alanlara katkı sağlamak amacı ile kurulmuştur.

/ kadromuz

Dr. Öğr. Üyesi Nihan Akıncılar Köseoğlu, Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Hazal Papuççular, Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Aslı Telseren Ömeroğlu, Genel Sekreter
Dr. Öğr. Üyesi Şirin Duygulu Elcim, Sayman

Doç. Dr. Uğur Cevdet Panayırcı, Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Dilhan Apak, Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Özlem İngün Karkış, Yönetim Kurulu Üyesi

nihan.jpg

/

istader_logo-disi.png

Dr. Öğr. Üyesi Nihan Akıncılar Köseoğlu

Başkan

Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Nihan Akıncılar Köseoğlu, yüksek lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde ve doktora eğitimini Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamlamıştır. Azınlık hakları, Avrupalılaşma, Türk-Yunan İlişkileri, Ayrımcılıkla mücadele ve İnsan Hakları ihlalleri üzerine çalışmakta olup Fenerbahçe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

İSTDER’in Organizasyon ve Üye/Gönüllü Sorumlusu’dur.

Dr. Öğr. Üyesi Hazal Papuççular

Başkan Yardımcısı

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Hazal Papuççular yüksek lisans ve doktora eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü'nde tamamlamıştır. Türkiye Siyaseti, Türk Dış Politikası ve Siyasi Tarih üzerine çalışmakta olup İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

İSTDER’in Basın-Paydaş Sorumlusu’dur.

hazal.jpg

/

istader_logo-disi.png
asli.jpg

/

istader_logo-disi.png

Dr. Öğr. Üyesi Aslı Telseren Ömeroğlu

Genel Sekreter

Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Aslı Telseren, yüksek lisans eğitimini Paris Diderot - Paris 7 Üniersitesi* Sociologie et Philosophie Politique (Siyaset Sosyolojisi ve Felsefesi)  Bölümünde ve doktora eğitimini Sorbonne Paris-Cité - Paris 7 Diderot Üniversitesi* Sosyoloji Bölümünde (LCSP) tamamlamıştır. Toplumsal cinsiyet, kadın temsilleri ve şiddetle mücadele yöntemleri üzerine çalışmakta olup, Doğuş Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde Bölüm Başkanı ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Sorbonne Paris-Cité - Paris 7 Diderot Üniversitesi*’ne bağlı araştırmacıdır. *Bu Üniversite 2020 itibariyle Paris Üniversitesinin (Université de Paris) bileşenlerinden biridir. İSTDER’in Yayın Sorumlusu’dur.

Dr. Öğr. Üyesi Şirin Duygulu Elcim

Sayman

Sabancı Üniversitesi Toplumsal ve Siyasal Bilimler Programı mezunu olan Şirin Duygulu Elcim, yüksek lisans eğitimini Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde ve doktora eğitimini University of Massachusetts, Amherst’te Siyaset Bilimi alanında tamamlamıştır. Küresel yönetişimde sivil toplum örgütlerinin rolü ve uluslararası güvenliğin değişen gündem ve araçları üzerinde çalışmakta olup İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

“İSTDER’in Proje Sorumlusu’dur.

sirin.jpg

/

istader_logo-disi.png
cevdet.jpg

/

istader_logo-disi.png

Doç. Dr. Uğur Cevdet Panayırcı

Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunu olan Cevdet Panayırcı, yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler programında ve doktora eğitimini Marmara Üniversitesi Reklamcılık programında tamamlamıştır. Akademik ilgi alanları; siyasal iletişim, kültürel çalışmalar, pazarlama iletişimi pratikleridir. İstanbul Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Doçent Doktor olarak görev yapmaktadır.

İSTDER’İN Basın-Paydaş Sorumlusu’dur.

Dr. Öğr. Üyesi Dilhan Apak

Yönetim Kurulu Üyesi

Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve

Tanıtım Bölümü mezunu olan Dilhan Apak, yüksek lisans ve doktora eğitimini

Marmara Üniversitesi Gazetecilik

Bölümü’nde tamamlamıştır.

Algı yönetimi, propaganda ve medya tarihi konuları üzerinde çalışmakta olup,

Haliç Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde Doktor Öğretim Üyesi olarak

görev yapmaktadır.

İSTDER’in Sosyal Medya, İletişim ve Üye/Gönüllü Sorumlusu’dur.

dilhan.jpg

/

istader_logo-disi.png
ozlem.jpg

/

istader_logo-disi.png

Dr. Öğr. Üyesi Özlem İngün Karkış

Yönetim Kurulu Üyesi

Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan Özlem İngün Karkış, yüksek lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset Bilimi Dalı'nde ve doktora eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamlamıştır. Siyasal Kimlikler, Siyasal Partiler, Kentsel Siyaset, Kentsel Toplumsal Hareketler ve Toplumsal Cinsiyet konuları üzerinde çalışmakta olup, Doğuş Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

İSTDER’in Eğitim Sorumlusu’dur.

 

/ hedeflerimiz

Türkiye'de ve dünyada yaşanan toplumsal ve siyasal olayların yarattığı etkileri ve dönüşümleri araştırıp analiz ederek, elde edilen sonuçlar ışığında kamuoyu yaratıp, paydaşlar aracılığıyla sorunların çözümüne katkıda bulunmak.  Misyonumuz, toplumları etkileyen yerel, ulusal ve uluslararası sorunlara eğilerek, bu sorunların çözümüne dair tarafsız ve disiplinlerararası bir bakış açısı ile çözüm getirmek, politikalar üretmek ve yarar sağlamaktır. Vizyonumuz, toplumları ilgilendiren sorunların çözümüne yönelik olarak sosyal politikaların belirlenmesinde karar verici mekanizmaları etkileyen bir sivil toplum kuruluşu olmaktır. 

istader_logo-.png

7

KİTAP

21

KONFERANS

9

MAKALE

12

SÖYLEŞİ

23th

TUESDAY

9am-11:30am
I’m an item 

12pm-2:30pm
I’m an item

2pm-4:30pm
I’m an item 

5pm-6:30pm
I’m an item 

/ faaliyetlerimiz

/ ETKinliklerimiz

24th

WEDNESDAY

9am-11:30am
I’m an item 

12pm-2:30pm
I’m an item

2pm-3pm
I’m an item

25th

THURSDAY

9am-11:30am
I’m an item 

12pm-2:30pm
I’m an item

2pm-4:30pm
I’m an item 

5pm-6:30pm
I’m an item 

26th

FRIDAY

9am-11:30am
I’m an item 

12pm-2:30pm
I’m an item

2pm-3:30pm
I'm an item

/ yayınlarımız

 

üye ol

/ iSTDER üyeliği için öncelikle üyelik başvuru formunu indiriniz.

// Üyelik başvuru formunu doldurduktan sonra çıktı alıp, gerekli yerleri imzalayınız.

/// Kimlik fotokopinizi ve 2 adet fotoğraf ekleyerek

adresimize elden veya posta yoluyla teslim ediniz.

Dernek üyeliğinizin tamamlanması ve devam edebilmesi için

iSTDER’in giriş ücretinin ve yıllık üyelik aidatının ödenmesi gerekmektedir.

iSTDER giriş ücreti 20 TL ve bir yıllık üyelik aidatı 30 TL’dir.

 

/ BAGIS YAP

Derneğimize bağış yaparak katkıda bulunmak isterseniz:

Vakıfbank

IBAN: TR20 0001 5001 5800 7311 3465 49

 

duyurular

Screen Shot 2020-03-09 at 22.28.50.png

04/2020

Dr. Hazal Papuççular'ın Atlas Tarih Dergisi'nin Mart-Nisan 2020 sayısındaki röportajı çıkmıştır.

Screen-Shot-2020-02-19-at-17.45.22p.jpg

11/2019

Dr. Hazal Papuççular'ın "Türkiye ve Oniki Ada 1912-1947" adlı kitabı Kasım 2019'da Türkiye İş Bankası Yayınları'ndan çıkmıştır.

Screen Shot 2020-02-26 at 14.20.14.png

02/2020

Şubat 2020'de Ekin Yayınevi'nden çıkan "Disiplinlerarası Boyutlarıyla İletişim" adlı kitapta, Dr. Dilhan Apak'ın "İnternet Gazeteciliği Bağlamında Yaşanan Etik Sorunlar" adlı bölümü ve Dr. Nihan Akıncılar Köseoğlu'nun "Türkiye'de Kişinin İletişim Hakkı: Sosyal Medya Yasakları ve İnternete Erişim Engellemeleri" adlı bölümü yayınlanmıştır.

Screen Shot 2020-02-26 at 14.17.33.png

12/2019

Aralık 2019'da Dora Yayınevi'nden çıkan "Siyaset ve İktisat: Aktörler, Kurumlar, Tartışmalar" adlı kitapta, Dr. Nihan Akıncılar Köseoğlu'nun "Avrupa Birliği Çevre Politikaları ve Türkiye'de Çevre Hakkı" adlı bölümü ve Dr. Dilhan Apak'ın "Dezenformasyon ve Algı Yönetimi Bağlamında Bilişimsel Propaganda Kavramı" adlı bölümü yayınlanmıştır. 

Screen Shot 2020-03-09 at 22.51.02.png

02/2020

Dr. Aslı Telseren Ömeroğlu'nun "Hollywood'un ilk femme fatale'ı: Theda Bara (ya da Arab Death)" başlıklı yazısı 17 Şubat 2020'de Çatlak Zemin'de yayınlanmıştır.

Link

dilhan.jpg

09/2019

Dr. Dilhan Apak'ın Literatürk Academia'dan çıkan "Sosyal Medya Çalışmaları: Kuram, Söylem, Pratik" adlı kitaptaki "Bir Siyasal İletişim Aracı Olarak Sosyal Medyada Kamu Diplomasisi" konulu kitap içi bölümü çıkmıştır.

 

/ILETiSIM

istader_logo-.png

Teşekkürler

ADRES

Fenerbahçe mah. Rüştiye sok. Şamnu İş Merkezi

No: 3/18 Kadıköy / İstanbul info@istder.org